27 май 2010

Free ideas.

Johanna Blakley на ТЕD конференцията. За авторските права, плагиатството, оригиналността и свободата на идеите в модата. Право в целта!!

Няма коментари:

Публикуване на коментар